من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

سفارت يونان

(Greece embassy) سفارت يونان
نام سفارت يونان
پایتخت يونان آتن
تلفن ‏۲۲۰۵۳۷۸۴‏، ‏۲۲۰۵۰۵۳۳‏
فکس ‏۲۲۰۵۷۴۳۱‏
روز و ساعت کاری سفارت يونان یکشنبه تا پنجشنبه، (جهت ویزا) دوشنبه و سه شنبه ۱۲- ۱۰
آدرس سفارت يونان آفریقا(جردن)- بلوار ‏اسفندیار- پلاک ۴۳‏‏