من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

سفارت آلمان

(Germany embassy) سفارت  آلمان
نام سفارت آلمان
پایتخت آلمان برلین
تلفن ۳۹۹۹۰۰۰۰، ۳۹۹۱۱۰۲۰
فکس ‏۳۹۹۹۱۸۹۰
روز و ساعت کاری سفارت آلمان یکشنبه تا پنجشنبه
آدرس سفارت آلمان خيابان فردوسي-‏ روبروي بانك مركزي- ‏پلاک ۳۲۰‏