من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

سفارت صربستان

(Serbia embassy) سفارت صربستان
نام سفارت صربستان
پایتخت صربستان بلگراد
تلفن ۲۲۴۱۲۵۶۹
فکس ‏۲۲۴۰۲۸۶۹‏
روز و ساعت کاری سفارت صربستان یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ۱۳- ۸/۳۰
آدرس سفارت صربستان ولنجک- کوچه نهم- ‏پلاک ۹‏‏