من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

سفارت ژاپن

(Japan embassy) سفارت ژاپن
نام سفارت ژاپن
پایتخت ژاپن توكيو
تلفن ۳\۸۸۷۱۷۹۲۲
فکس ‏۸۸۷۱۳۵۱۵‏
روز و ساعت کاری سفارت ژاپن یکشنبه تا پنجشنبه ۱۰/۳۰- ۸/۳۰
آدرس سفارت ژاپن میدان آرژانتین- خیابان ‏احمدقصیر(بخارست)- ‏نبش کوچه پنجم- پلاک ‏‏۱۲‏