من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

سفارت روسيه

(Russia embassy) سفارت روسيه
نام سفارت روسيه
پایتخت روسيه مسكو
تلفن ۳\۶۶۷۰۱۱۶۱
فکس ‏۶۶۷۰۱۶۵۲‏
روز و ساعت کاری سفارت روسيه یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۸‏
آدرس سفارت روسيه خيابان نوفل لوشاتو ‏پلاک ۳۷‏