من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

سفارت بحرين

(Bahrain embassy) سفارت بحرين
نام سفارت بحرين
پایتخت بحرين منامه
تلفن ‏۸۸۷۷۲۸۴۷‏، ‏۸۸۷۷۵۳۶۵‏، ‏۸۸۷۷۳۳۸۳
فکس ‏۸۸۷۷۹۱۱۲‏، ‏۸۸۸۸۰۲۷۶
روز و ساعت کاری سفارت بحرين شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰
آدرس سفارت بحرين بزرگراه آفریقا- قبل از ‏جهان کودک- نبش کوچه ‏زوبین- پلاک ۲۴۸‏‏