من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

سفارت ايتاليا

(Italy embassy) سفارت ايتاليا
نام سفارت ايتاليا
پایتخت ايتاليا رم
تلفن ۶۶۷۲۶۹۵۵
فکس ‏۶۶۷۲۶۹۶۱‏
روز و ساعت کاری سفارت ايتاليا یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏
آدرس سفارت ايتاليا انتهای جردن- کوچه ‏مهیار- پلاک ۱۱‏